Aspekt

+48 32 317 17 01

info@aspekt.katowice.pl

Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.

ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno

Inżynierska sprawność

Wykonujemy

prace projektowe oraz badawcze dotyczące całego procesu budowy dróg i mostów.

Naukowa rzetelność

Gwarantujemy

wysoką jakość oferowanych usług, ich terminowość, profesjonalizm oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom.

Polityka jakości

Zapewniamy

działanie w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz z wdrożonym systemem zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Masz projekt lub zadanie, które moglibyśmy dla Ciebie zrealizować? Oczekujesz profesjonalnego podejścia i dużej staranności? Skontaktuj się z nami.

Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.

jest jednostką naukowo – badawczą wyspecjalizowaną w pracach eksperckich wykonywanych w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego.

Przedmiotem podstawowej działalności Aspekt są badania konstrukcji inżynierskich min.: badania mostów, badania konstrukcji inżynierskich, próbne obciążenia obiektów mostowych, przeglądy, ekspertyzy, opinie techniczne, monitoring konstrukcji obiektów mostowych (SHM), usługi projektowe.

Prace są prowadzone przez wyodrębnione w strukturze firmy Akredytowane Laboratorium Badawcze. Laboratorium specjalizuje się w badaniach polowych, wykonuje odbiorowe badania konstrukcji mostowych pod obciążeniem próbnym statycznym i dynamicznym zgodnie ze wymaganiami normy ISO/IEC 17025.

Kadrę stanowią pracownicy naukowi oraz inżynierowie z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi w zakresie dróg i mostów. Firma współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi oraz specjalistami z branży infrastruktury technicznej. Laboratorium dysponuje własną profesjonalną, certyfikowaną aparaturą badawczo – pomiarową. Aspekt współpracuje z partnerską firmą Produkcyjną KPRM Infrastruktura Sp. z o.o. działającą na rynku budownictwa mostowego. Efektem tej współpracy jest wzajemne przenoszenie doświadczeń dobrej praktyki projektowo-badawczej i wykonawczej.

Zapraszamy do współpracy,

dr inż. Marek Wazowski
Prezes Zarządu

Co oferujemy?

Zajmujemy się realizacją specjalistycznych usług w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego dla klientów z Polski, Europy Środkowej, a także Bliskiego Wschodu. Nasze biuro projektowo-badawcze działa od 1999 roku.

Ponad 20 lat doświadczenia i przeszło 2000 zrealizowanych projektów, pozwoliły nam na osiągnięcie rozpoznawalności w branży. Współpracujemy z liderami branży budowlanej oraz instytucjami naukowo- badawczymi. Posiadamy szeroką ofertę, której podstawę stanowią próbne obciążenia mostów i wiaduktów zarówno kolejowych jak i drogowych. Ponadto wykonujemy ekspertyzy, opinie techniczne, pomiary, projekty technologiczne obiektów liniowych i kubaturowych.

Akredytacja

Aspekt Laboratorium spełnia wymagania dla wykonujących próbne obciążenia mostów ujęte zarówno w „Zarządzeniu nr 47 wydanym przez GDDKiA z dnia 10.08.2011 r.” dla obiektów drogowych jak i w „Standardach Technicznych” wydanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w 2009 roku dla obiektów kolejowych.

Akredytowane Laboratorium Badawcze Aspekt akredytowane jest przez Polskie Centrum Akredytacji i ma certyfikat nr AB 1359.

System zarządzania Laboratorium jest oparty o wymagania normy EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, wymagania Polskiego Centrum Akredytacji oraz normy będące podstawą procedur badawczych.

Klienci

Partnerzy

0
zrealizowanych projektów
0
badań pod obciążeniem próbnym
0
klientów
0
lata na rynku