Aspekt: próbne obciążenia mostów, ekspertyzy mostów, opinie techniczne

+48 32 317 17 01

info@aspekt.katowice.pl

Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.

ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno

Inżynierska sprawność

Wykonujemy

prace projektowe oraz badawcze dotyczące całego procesu budowy dróg i mostów.

Naukowa rzetelność

Gwarantujemy

wysoką jakość oferowanych usług, ich terminowość, profesjonalizm oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom.

Polityka jakości

Zapewniamy

działanie w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz z wdrożonym systemem zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Aspekt Laboratorium – próbne obciążenia mostów, ekspertyzy mostów, opinie techniczne, optymalizacja projektów mostów, monitoring konstrukcji obiektów mostowych (SHM), przeglądy mostów, badania obiektów budowlanych.

Masz projekt lub zadanie, które moglibyśmy dla Ciebie zrealizować? Oczekujesz profesjonalnego podejścia i dużej staranności? Skontaktuj się z nami.

Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.

jest jednostką naukowo – badawczą wyspecjalizowaną w pracach eksperckich wykonywanych w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego.

Przedmiotem podstawowej działalności Aspekt są badania konstrukcji inżynierskich min.: badania mostów, badania konstrukcji inżynierskich, próbne obciążenia obiektów mostowych, przeglądy, ekspertyzy, opinie techniczne, monitoring konstrukcji obiektów mostowych (SHM), usługi projektowe.

Prace są prowadzone przez wyodrębnione w strukturze firmy Akredytowane Laboratorium Badawcze. Laboratorium specjalizuje się w badaniach polowych, wykonuje odbiorowe badania konstrukcji mostowych pod obciążeniem próbnym statycznym i dynamicznym zgodnie ze wymaganiami normy ISO/IEC 17025.

Kadrę stanowią pracownicy naukowi oraz inżynierowie z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi w zakresie dróg i mostów. Firma współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi oraz specjalistami z branży infrastruktury technicznej. Laboratorium dysponuje własną profesjonalną, certyfikowaną aparaturą badawczo – pomiarową. Aspekt współpracuje z partnerską firmą Produkcyjną KPRM Infrastruktura Sp. z o.o. działającą na rynku budownictwa mostowego. Efektem tej współpracy jest wzajemne przenoszenie doświadczeń dobrej praktyki projektowo-badawczej i wykonawczej.

Zapraszamy do współpracy,

dr inż. Marek Wazowski
Prezes Zarządu

Co oferujemy?

Zajmujemy się realizacją specjalistycznych usług w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego dla klientów z Polski, Europy Środkowej, a także Bliskiego Wschodu. Nasze biuro projektowo-badawcze działa od 1999 roku.

Ponad 20 lat doświadczenia i przeszło 2000 zrealizowanych projektów, pozwoliły nam na osiągnięcie rozpoznawalności w branży. Współpracujemy z liderami branży budowlanej oraz instytucjami naukowo- badawczymi. Posiadamy szeroką ofertę, której podstawę stanowią próbne obciążenia mostów i wiaduktów zarówno kolejowych jak i drogowych. Ponadto wykonujemy ekspertyzy, opinie techniczne, pomiary, projekty technologiczne obiektów liniowych i kubaturowych.

Akredytacja

Aspekt Laboratorium spełnia wymagania dla wykonujących próbne obciążenia mostów ujęte zarówno w „Zarządzeniu nr 47 wydanym przez GDDKiA z dnia 10.08.2011 r.” dla obiektów drogowych jak i w „Standardach Technicznych” wydanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w 2009 roku dla obiektów kolejowych.

Akredytowane Laboratorium Badawcze Aspekt akredytowane jest przez Polskie Centrum Akredytacji i ma certyfikat nr AB 1359.

System zarządzania Laboratorium jest oparty o wymagania normy EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, wymagania Polskiego Centrum Akredytacji oraz normy będące podstawą procedur badawczych.

Klienci

Partnerzy

0
zrealizowanych projektów
0
badań pod obciążeniem próbnym
0
klientów
0
lat na rynku