Aspekt: próbne obciążenia mostów, ekspertyzy mostów, opinie techniczne

+48 32 317 17 01

info@aspekt.katowice.pl

Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.

ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno


CLOUDSTRAIN

Platforma chmurowa do obliczeń strukturalnych w inżynierii lądowej

 Do czego dążymy?

CloudStrain to docelowo:
 • oparty na chmurze (zdalny), cały czas aktualizowany i rozwijany system do modelowania i obliczeń strukturalnych w inżynierii lądowej, z łatwym dostępem zarówno przy pomocy komputera jak i urządzeń mobilnych,

 • stabilny i wydajny silnik obliczeniowy oparty na Metodzie Elementów Skończonych (MES) dostępny w przeglądarce internetowej,

 • jedno z pierwszych na świecie API dla inżynierii lądowej, z którego będą mogli korzystać zarówno indywidualni użytkownicy (poprzez naszą platformę cloudstrain.eu), jak i podmioty komercyjne (programiści, firmy, korporacje) – oznacza to możliwość m.in. ładowania modeli w formie plików tekstowych oraz pracy w tzw. trybie wsadowym, co umożliwi wygodne wariantowanie modeli i wybieranie najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych,

 • system zintegrowany z otwartymi standardami BIM, umożliwiający budowę i zapis modeli MES w oparciu o modele BIM w formacie IFC (standard otwarty, do którego eksport możliwy jest z większości dostępnego oprogramowania do modelowania BIM),

 • zintegrowane środowisko wymiarowania elementów i przekrojów w oparciu o zebrane wyniki z symulacji MES

 • wirtualne wsparcie inżyniera w postaci interaktywnych tablic inżynierskich i inteligentnego chatbota.

Dlaczego tworzymy platformę Cloudstrain? Jakie problemy chcemy rozwiązać?

Problemy

 • Obecnie branża budowlana (konstruktorzy wykonujący modele i obliczenia) wciąż korzysta z oprogramowania, które musi być zainstalowane na danej jednostce roboczej (komputerze stacjonarnym lub laptopie), co wymaga od tej jednostki odpowiednich możliwości sprzętowych np. mocnego procesora, dużej ilości pamięci RAM. Wiele producentów oprogramowania narzuca dodatkowo ograniczenia dotyczące korzystania ze swoich produktów np. możliwość pracy tylko na jednym stanowisku w ramach licencji (należy, dokupić kolejne licencje dla kolejnych pracowników), ograniczenia czasowe w korzystaniu (np. subskrypcja), obowiązkowe aktualizacje po których nie ma możliwości otwarcia starszych plików itp. Trudno jest także np. szybko dokupić dodatkowe dostępy w okresie wzmożonej pracy – konieczny jest kontakt z handlowcem i negocjacje; nie da się zamówić licencji „na życzenie” i zrezygnować gdy już nie będzie potrzebna.

 • Obecnie dostępne oprogramowanie ma ograniczone możliwości automatyzacji obliczeń. Nie ma także możliwości edytowania raportów, szybkiego wyszukiwania konkretnych wyników, dostępu ze smartfona – przeglądania obliczeń i edytowania modeli. Używane dziś programy, z racji budowy i poprawiania (nadpisywania) ich kodu źródłowego i silników obliczeniowych przez wiele lat, mają niską wydajność i stabilność, często popełniają błędy, dlatego użytkownicy mają do nich ograniczone zaufanie.

Nasze rozwiązania

 • chcemy ułatwić wykonywanie obliczeń strukturalnych, poprzez stworzenie API tj. wirtualnej „bramy” umożliwiającej obliczenia strukturalne w chmurze, z którego będą mogli korzystać zarówno indywidualni użytkownicy (poprzez naszą platformę cloudstrain.eu), jak i podmioty komercyjne (programiści, firmy, korporacje), zarówno poprzez wygodną budowę modeli w przeglądarce jak i poprzez tryb wsadowy umożliwiający analizę bardzo dużej liczby wcześniej przygotowanych modeli na raz. To z kolei pozwoli na wygodne wariantowanie i poszukiwanie optymalnych rozwiązań projektowych.
 • chcemy aby modelowanie i obliczenia odbywały się poza jednostką roboczą użytkownika – w chmurze – dzięki czemu ograniczenia sprzętowe nie będą przeszkodą spowalniającą a czasem uniemożliwiającą pracę
 • chcemy, aby każdy użytkownik naszej platformy miał dostęp do swoich projektów i obliczeń z każdego miejsca na świecie przy pomocy zarówno komputera jak i smartfona
 • chcemy by użytkownicy CloudStrain nie musieli tworzyć geometrii swoich modeli od zera, dążymy do umożliwienia importu geometrii z formatu IFC, a wiec pośrednio z dowolnego środowiska popularnie wykorzystywanego w modelowaniu BIM (Revit, Tekla, Allplan, Archicad itd)
 • chcemy by CloudStrain umożliwiał automatyczne wymiarowanie przekrojów i tworzył dla użytkownika wygodne raporty z obliczeń wraz z podstawieniami.

Na jakim etapie jest projekt Cloudstrain?

Z wersji alfa platformy Cloudstrain można już dziś korzystać pod adresem www.cloudstrain.eu

 Obecnie są dostępne:

 • kalkulator przekrojów podwójnie zbrojonych (wymiarowanie),​
 • kalkulator przekrojów pojedynczo zbrojonych (wymiarowanie),​
 • kalkulator przekrojów pojedynczo zbrojonych (nośność),​
 • kalkulator przekrojów teowych (wymiarowanie).​
 • moduł do obliczeń przekrojów generalnego zastosowania (słupy, skrzynie, elementy prefabrykowane, belki, czyste zginanie, czyste ściskanie, czyste rozciąganie i dowolna kombinacja powyższych)

Dostępne moduły zostały przetestowane wewnętrznie oraz przez pierwszych użytkowników.

Platforma cloudstrain.eu została już także wykorzystana przy realizacji ekspertyz dla zarządców infrastruktury (np. GDDKiA). Pozwoliło to znacząco skrócić czas wykonywania obliczeń strukturalnych analizowanych obiektów mostowych. 

Kim jesteśmy? 

Platformę cloudstrain tworzy zgrany zespół profesjonalnych inżynierów, naukowców i programistów, który współpracuje ze sobą od wielu lat. W portfolio dokonań zespołu są liczne osiągnięcia w postaci: 

 • analiz eksperckich oraz zaawansowanych, badań in-situ w branży budowlanej
 • publikacji naukowych
 • patentów i rozwiązań innowacyjnych
 • zaawansowanych algorytmów i programów do obliczeń strukturalnych

Chcesz pomóc? Jesteś zainteresowany współpracą? 

Napisz wiadomość na info@aspekt.katowice.pl z dopiskiem CLOUDSTRAIN w temacie.
Na pewno odpowiemy.