Aspekt: próbne obciążenia mostów, ekspertyzy mostów, opinie techniczne

+48 32 317 17 01

info@aspekt.katowice.pl

Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.

ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno

Inżynierska sprawność

Wykonujemy

prace projektowe oraz badawcze dotyczące całego procesu budowy dróg i mostów.

Naukowa rzetelność

Gwarantujemy

wysoką jakość oferowanych usług, ich terminowość, profesjonalizm oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom.

Polityka jakości

Zapewniamy

działanie w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz z wdrożonym systemem zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Nasza oferta

Realizujemy badania obiektów drogowych i kolejowych zlokalizowanych w ciągu autostrad, dróg ekspresowych, a także dróg krajowych i powiatowych oraz linii kolejowych.

Wykonujemy niezależne badania konstrukcji w szerokim zakresie oraz badania na potrzeby ekspertyz.

Zajmujemy się wykonywaniem systemu ciągłego oraz doraźnego monitorowania obiektów mostowych (structural health monitoring).

Zajmujemy się projektowaniem obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, kładki, przepusty, tunele) w następującym zakresie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty technologiczne, projekty przebudowy i remontów.

Wykonujemy pomiary drgań i wibracji obiektów budowlanych, które pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Przedmiotem pomiarów mogą być np. budynki mieszkalne, wieże, maszty, dachy, trybuny itp.

Wykonujemy pomiary natężenia hałasu komunikacyjnego oraz hałasu impulsowego pochodzącego z różnych źródeł, np. dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.

Masz projekt lub zadanie, które moglibyśmy dla Ciebie zrealizować? Oczekujesz profesjonalnego podejścia i dużej staranności? Skontaktuj się z nami.

Próbne obciążenia obiektów mostowych (statyczne i dynamiczne)

Jesteśmy akredytowanym laboratorium (nr akredytacji PCA 1359), które współpracuje z ośrodkami naukowymi i spełnia wszystkie wymagania dla wykonywania próbnych obciążeń w Polsce.

Realizujemy badania obiektów drogowych i kolejowych zlokalizowanych w ciągu autostrad, dróg ekspresowych, a także dróg krajowych i powiatowych oraz linii kolejowych.

Zakres świadczonych usług w ramach próbnych obciążeń obejmuje:

 • przygotowywanie projektów próbnych obciążeń
 • wykonywanie badań pod próbnym obciążeniem statycznym oraz dynamicznym wraz z możliwością zapewnienia środków obciążających
 • opracowywanie sprawozdań z próbnych obciążeń

Ekspertyzy, opinie techniczne

Wykonujemy ekspertyzy i opinie techniczne obiektów mostowych w zakresie:

 • oceny stanu technicznego
 • przydatności do użytkowania
 • obliczeń nośności
 • możliwości przejazdów po obiekcie pojazdów o niestandardowych wymiarach i tonażu , np. pojazdów ponadnormatywnych lub pod ruch technologiczny

Badania konstrukcji obiektów mostowych i kubaturowych

Jesteśmy akredytowanym laboratorium (nr akredytacji PCA 1359), które współpracuje z ośrodkami naukowymi i spełnia wszystkie wymagania dla wykonywania próbnych obciążeń w Polsce.

Wykonujemy niezależne badania konstrukcji oraz na potrzeby ekspertyz w zakresie:

 • oceny klasy betonu, wytrzymałości na ściskanie oraz jednorodności betonu na podstawie badań niszczących lub nieniszczących
 • oceny stężenia jonów chlorkowych, siarczanowych oraz azotanów w betonie
 • oceny głębokości karbonatyzacji betonu przez pomiar pH w celu rozpoznania utraty właściwości ochronnych betonowej otuliny względem zbrojenia
 • lokalizacji ilości i głębokości położenia prętów zbrojeniowych w betonie wraz z oszacowaniem ich średnicy
 • lokalizacji miejsc wolnych od zbrojenia, np. pod bezkolizyjne przewierty
 • pomiaru grubości elementów konstrukcyjnych dostępnych tylko z jednej strony
 • wykrywanie obecności wad (pustek) w betonie z określeniem głębokości ich występowania

Przeglądy okresowe obiektów mostowych

Wykonujemy każdego typu przeglądy obiektów mostowych:

 • Podstawowe
 • Rozszerzone
 • Szczegółowe
 • Oraz w ramach ekspertyzy

Monitoring konstrukcji obiektów mostowych (SHM)

Zajmujemy się wykonywaniem systemu ciągłego oraz doraźnego monitorowania obiektów mostowych (structural health monitoring).

Usługa może zostać wykonana kompleksowo lub częściowo i obejmować:

 • Wykonanie projektu monitoringu
 • Dostarczenie czujników i pozostałych komponentów
 • Montaż i uruchomienie systemu
 • W zależności od preferencji Klienta: opracowywanie okresowych raportów z wynikami pomiarów oraz dostęp zdalny do wyników pomiarów lub dostarczenie oprogramowania do samodzielnej obsługi systemu ze szkoleniem i wsparciem technicznym

Monitoring może obejmować pomiary:

 • Odkształceń
 • Naprężeń
 • Przyspieszeń
 • Sił
 • Obrotów i przechyłów
 • Temperatury
 • Prędkości i kierunku wiatru
 • Oraz innych wielkości

Usługi projektowe w dziedzinie budownictwa drogowo-mostowego

Zajmujemy się projektowaniem obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, kładki, przepusty, tunele) .

Usługi projektowe obejmują poniższy zakres:

 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty technologiczne
 • Projekty przebudowy i remontów

Naszą kadrę stanowią uprawnieni inżynierowie posiadający wieloletnie doświadczenie projektowe. Jesteśmy gotowi do współpracy zarówno z Generalnymi Wykonawcami dużych kontraktów budowalnych jak i małymi inwestorami i innymi firmami projektowymi.

Badania obiektów budowlanych – pomiary drgań oraz pomiary sił

Wykonujemy pomiary drgań i wibracji obiektów budowlanych, które pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Przedmiotem pomiarów mogą być np. budynki mieszkalne, wieże, maszty, dachy, trybuny itp.

Przeprowadzamy także pomiary sił w wieszakach oraz linach w podwieszonych i łukowych obiektach mostowych. Prowadzimy kontrolne pomiary elementów podwieszenia zarówno po oddaniu obiektu do użytkowania jak i podczas jego budowy sprawdzając wartości sił na różnych etapach robót, np. po wykonaniu programu naciągu. Badanie wykonywane jest metodą wibracyjną polegająca na pomiarze drgań elementów po wzbudzeniu. Głównymi zaletami tego sposobu pomiaru są istotnie niższe koszty niż przy wykorzystaniu prasy hydraulicznej, szybkość wykonania oraz brak naruszania powłok ochronnych elementów podwieszenia.

Pomiary natężenia hałasu w środowisku

Wykonujemy pomiary natężenia hałasu komunikacyjnego oraz hałasu impulsowego pochodzącego z różnych źródeł, np. dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.