Próbne obciążenia dynamiczne do 200 km/h dla modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej - (2014-2015r.)

Opis: Próbne obciążenia dynamiczne do 200 km/h dla modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej
Realizacja: 2014-2015
Zamawiający: PKP PLK S.A.
Współpraca: Instytut Badawczy Dróg i Mostów