Contact

Aspekt Spółka z o.o.
43-600 Jaworzno, ul. Chopina 96
NIP: 632 19 22 752

Tel. +48 (32) 317 17 01 

Fax +48 (32) 317 17 06

 

e-mail:

dział ofertowania:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sekretariat:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000273499 Kapitał zakładowy 315.000,00 PLN - wpłacony w całości.