Akredytacja

Aspekt Laboratorium spełnia wymagania dla wykonujących próbne obciążenia mostów ujęte zarówno w „Zarządzeniu nr 47 wydanym przez GDDKiA z dnia 10.08.2011 r.” dla obiektów drogowych jak i w „Standardach Technicznych” wydanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w 2009 roku dla obiektów kolejowych.

Akredytowane Laboratorium Badawcze Aspekt akredytowane jest przez Polskie Centrum Akredytacji i ma certyfikat nr AB 1359.

System zarządzania Laboratorium jest oparty o wymagania normy EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, wymagania Polskiego Centrum Akredytacji oraz normy będące podstawą procedur badawczych.

System obejmuje badania akredytowane prowadzone w zakresie:

  • Badania obiektów mostowych pod obciążeniem próbnym (statyczne i dynamiczne)
  • Badania pali pod obciążeniem próbnym (statyczne)
  • Badania odkształceń i naprężeń obiektów budowlanych
  • Badania pomiaru przyspieszeń punktu konstrukcji obiektów budowlanych

System obejmuje również badania nieakredytowane w zakresie:

  • Badania pali pod obciążeniem próbnym (dynamiczne)
  • Badania ciągłości pali
  • Badania sklerometryczne młotkiem Schmidta typu N

 

 Certyfikat AB 1359

 Zakres akredytacji AB 1359